Upute za korištenje

Master Lock 1533 lokot se isporučuje sa šifrom za otključavanje.
Šifra se sastoji od kombinacije tri broja (na primjer 19 04 05)
Za otključavanje lokota slijediti donje upute. Za zaključavanje proizvoljno okrenite šifru i vratite alku natrag u tijelo lokota.

1. SLIKA 1Okrenite šifru lokota udesno najmanje za 360° (puni krug) ili više i zaustavite na prvom broju šifre (u našem primjeru broj 19)

2. SLIKA 2Okrenite šifru lokota ulijevo za 360° (puni krug) i zaustavite se na drugom broju šifre (u primjeru broj 04)

3. SLIKA 3Okrenite šifru udesno i zaustavite se odmah na trećem broju (u primjeru broj 05)

4. SLIKA 4 – Povucite lokot ili alku tako da se razdvoje.

lock