Roditelji

  • nudimo vam za 29,00 € godišnje, najam školskog pretinca koji bi uvelike olakšao život vašem djetetu
  • smanjio bi težinu školske torbe koja i po tri puta prelazi dozvoljenu
  • pojednostavio bi boravak u školi -smanjio bi mogućnost krađa
  • omogućio bi djetetu da ostavi papuče, atlas i ostale stvari za koje taj dan zna da mu neće biti potrebne kod kuće
  • dijete bi imalo svoj pretinac koji je do sada mogao gledati samo u filmovima